LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM / life / peace / music /
LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM
14-16.06 2018
Newsletter

News

Oświadczenie Zarządu Fundacji Peace Festival

Zarząd Fundacji Peace Festival niniejszym informuje, że złożył w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia wniosek o ogłoszenie upadłości Fundacji. Wniosek ten w chwili obecnej jest rozpatrywany przez sąd z punktu widzenia formalnego.

Decyzja Zarządu podyktowana jest faktem wystąpienia przesłanek stanowiących podstawę do ogłoszenia upadłości Fundacji. Fakt wystąpienia rzeczonych przesłanek pozostaje w związku z decyzją Rady Miasta Oświęcimia, która 24 października 2018 r. odrzuciła projekt uchwały, zmierzający do zmiany formuły finansowania organizowanego przez Fundację festiwalu w przyszłości. W związku z powyższym organizacja Life Festival Oświęcim przez Fundację Peace Festival w obecnej formule w roku 2019 w Oświęcimiu nie będzie możliwa.

 

Oświęcim, dn. 06.12.2018

 

Zarząd Fundacji Peace Festival

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury